Kursusplan

Det er en forudsætning for at du kan få udstedt CMAS* Sportsdykker Bevis, at du deltager i hele undervisningsforløbet. Skulle du i enkelte tilfælde være forhindret, beder vi dig forud aftale det med instruktøren.

Kurset er tilrettelagt for dig, så du gennemgår stof og træning, der altsammen er nødvendige komponenter i din kvalifikation som sportsdykker. Derfor vil meget fravær kunne medføre, at du ikke kan opnå certifikat.

Skulle du være nødt til at afbryde kursus pga. sygdom eller anden gyldig fraværsgrund, kan tilbagebetaling finde sted i forhold til modtaget undervisning.

Lukket for kommentarer.